WWW.SLAVOMIR.COM

Home Statistics Sitemap Contact
 
One level up.

  Mirove ulety

Previous album : 
Ria & Marek svadba 2001 Next album : 
Hradza 2001


1.
edit

Vybrané fotografie z Mirovych "fotografických úletov"
(sú to fotky, ktoré mu manželka a rodina povyhadzovali
z albumov z dôvodu nepochopenia umelcovej uš¾achtilej myšlienky)  
2.
edit

Jankov vršok   3.
edit

vèela
(makro-detail na vèelu, ktorá mala by pôvodne ostrá)  
4.
edit

Pohlad z Pražského hradu na veèernú Malú Stranu   5.
edit

V krème na nábreží Vltavy (Praha máj.2001)   6.
edit

... a znova  
7.
edit

štvornásobná expozícia na jedno políèko s bodovým meraním   8.
edit

Noèná dúbravka z Mirovho bytu.
(skúšal nový statív)
...no nevyskúšajte ho ...  
9.
edit

Asi Èachtický hrad
(+1)
10.
edit

Zátišie všetkého so všetkým.
V Šuranoch u babky na dvore ?  
11.
edit

Na Karlovom moste v Prahe.
(B-èko držané z ruky)  
12.
edit

Praha Nerudova ulica (Malá Strana)
No takejto pozvánke do krèmy sa ažko odoláva.  
13.
edit

Panoráma Prahy z Pražského hradu.
(spojené z dvoch snímkov)  
14.
edit

Hradèany   15.
edit

Ako sa èeskí ¾udkovia radovali z tretej zlatej medaily v hokeji na Karlovom moste.  
16.
edit

A zasa radovanie na Staromestskom námestí.   17.
edit

Od radosti oblievajú ¾udí ...
a oni sa od radosti nechajú oblia.
Crazy ... ale funguje to !  
18.
edit

   
19.
edit

    20.
edit

Feferóny.
A tí èo namietate, že to nie je celé ostré,
tak vedzte že to tak má by.
To len vy tomu nerozumiete :-)  
[next 20 >>>]

Language : , Logout
Number of columns : 2 3 4 5
Photos per page : 20 50 100


[add/remove photos]

 
Last modified : 2014-May-2